HOME

Contrast werd opgericht in september 2014 door Andre Annys en Ann Dely en is daarmee de jongste fotovereniging in Oostende.

Contrast is geen 'fotoclub' zoals zovele andere maar houdt er een speciaal systeem van werken op na.

Elk werkjaar worden enkele thema's aangepakt en worden de thema's gedurende een periode van twee maand grondig uitgewerkt.

 

Er worden daartoe 2 werkvergaderingen en een fotoshoot ingericht. De eerste vergadering is de voorbereiding van de fotoshoot. Nadien volgt de fotoshoot. De tweede en derde werkvergadering worden besteed aan het bespreken van de foto's genomen tijdens de fotoshoot en het eventueel aanpassen en verbeteren van de foto's.

Doorgedreven gebruik van beeldbewerkingsprogramma's wordt niet  toegelaten. Goede fotografie komt op de eerste plaats en het is niet de bedoeling om collages of montages te maken !

 

Bij Contrast komen de leden zoveel mogelijk zelf aan bod. Op bijna elke bijeenkomst komt een lid een reeks zelfgemaakte foto's voorstellen waarbij hij of zij uitleg geeft over de manier waarop de foto's tot stand kwamen.

 

De leden van Contrast komen elke twee weken op zaterdagmorgen samen in OC De Schelpe.

Klik op een van de foto's om deze groter weer te geven

Copyright Contrast Vereniging voor fotografie

SiteLock